Hvor længe holder faldstammerne?

 
Livslængden for en faldstamme i støbejern bestemmes af den indvendige korrosion. I et projekt som blev gennemført af KIMAB, Europas førende korrosions- og metalforskningsinstitut, viser resultatet, at stammerne kan have en betydeligt kortere livslængde, end man tidligere havde troet. Generelt har man ofte talt om, at støbejernsstammer har en livslængde på ca. 50 år. Det er Jörgen Almqvist fra KIMAB dog ikke enig i.
 
- Ud fra mine erfaringer samt statistik fra de projekter, som jeg har ledet, kan man konstatere, at støbejernsrør har en meget kortere livslængde end som så, siger Jörgen.
 
 I undersøgelsen, som KIMAB gennemførte, varierede livslængden med op til 20 år mellem stammer i samme hus. Kortest livslængde havde horisontale køkkenrør og de rørdele, som klarede sig bedst over tid, var de vertikale badeværelsesstammer. En gennemsnitslig livslængde for støbejernsrør ligger på omkring 40 år, og køkkenstammer var udtjente allerede efter 30 år. Undersøgelsen viser, at korrosionsangrebene varierer meget mellem forskellige typer stammer og forskellige dele i samme stamme. Bl.a. har det vist sig, at de vertikale stammer i køkkener er i betydeligt dårligere stand end dem i badeværelser. Dette skyldes, at der i køkkenstammer – foruden en højere nedskylningsfrekvens – passerer mere aggressivt vand, hvor madrester og fedt danner belægninger, som kan fastholde fugt og klorider. Livslængden kommer altså i stor udstrækning an på, hvordan rørene anvendes, både hvad gælder frekvens, og hvad der skylles ned.
 

-Min anbefaling er, at når stammerne nærmer sig de 30 år, bør man undersøge dem og overveje renovering, i stedet for at man er tvunget til at foretage akut renovering, når der opstår lækage. Vores resultater viser, at der er et stort vedligeholdelsesbehov af stammer i huse fra 60erne og 70erne, afslutter Jörgen.